Yaratıcı Özgüven Festivali & Ergen Gelişimi Sohbetleri
Çocukluktan Ergenliğe “Özgüven” ve Okulun Destekleyici Rolü

Etkinlik Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir. Kayıt yaptıran katılımcılara kayıt linki etkinlik öncesi e-posta adreslerine gönderilecektir.

Etkinliğimizde görüşmek üzere…

    Hangi şehirde yaşıyorsunuz? *

    Aşağıdakilerden hangi gruba dahilsiniz? *

    Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Kullanımı Hakkında Bilgi Metni
    "İşbu formdaki kişisel verileriniz, "Ergen Gelişimi Sohbetleri" etkinliğini gerçekleştirmek ve etkinlik sonrasında kurumumuzun ergen sağlığı ve ergen gelişimi süreçleri alanında yaptığı çalışmalar konusunda iş süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve icrası, sizinle iletişim kurulması, hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar yapılması ve bağlantılı amaçlarla kullanılacak olup, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Vakıf iç birimlerimize, danışman ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. Kişisel verileri işlemeyle ilgili tüm usul ve esaslarımız Kişisel Veri İşleme Politikamızda yer almaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi bağlamında, kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme hakkınız saklıdır.