İçeriği Görüntüle
Arama

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı olarak Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation destekleriyle hayata geçirilen Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi (AKED) projesi ile, ergenlerin afet ve kriz durumlarında var olan veya artan toplumsal cinsiyet temelli şiddet başta olmak üzere ergenlik risklerine karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

Araştırmalar gösteriyor ki afet ve kriz durumlarında cinsel şiddet ve sömürü artma eğilimine geçiyor.  Bilgiye erişim ise bu süreçte koruyucu ve önleyici çalışmaların temelini oluşturuyor.  Toplum temelli yaklaşımlarla yapılan çalışmalar sonucunda yararlanıcının, bilimsel ve doğru bilgiye ulaşması cinsel şiddet ve sömürü risklerinin önlenmesinde kritik önem arz ediyor. Riskli davranışlarla ilgili toplum temelli mikro ve makro düzeyde çalışmalar yapmak cinsel şiddet ve sömürüye karşı bilinçlenmede etkili oluyor. Yapılan güçlendirici eğitim çalışmaları kız çocukların öz saygısını artırarak, riskli durumlarda başvuru mekanizmalarına ulaşmalarını sağlıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden geçen 11 ayda konteyner kentlerde, çadır kentlerde ve bağımsız yerleşkelerde özel alan ve sınırların korunmasının zorlayıcı olduğunu, cinsel sömürü ve istismarın artmaya başladığını biliyoruz. Toplumsal hiyerarşide yukarıda olmayan, kırılgan gruplar arasında yer alan, bazen marjinalleştirilen ve yeni bir yaşam dönemi içinde var olmaya çabalayan gençlerin bilimsel bilgiye erişimi adına hak temelli bakış açısı ile yol alıyoruz. Depremden etkilenen illerde erinlik ve ergenlik döneminde olan gençlere (10-18 yaş) ve onların ebeveynlerine/bakım verenlerine destek hizmeti sunan psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman/rehber öğretmenler ile materyallerimizi ve kaynaklarımızı paylaşmaya ve dayanışmaya devam ediyoruz. 

Düzenli olarak yaptığımız online paylaşım toplantıları ile depremden etkilenen bölgelerde çalışmalar yürüten okul psikolojik danışmanlarının ve uzmanların (psikolog, sosyal hizmet uzmanı)  kaynaklarımıza erişimini destekleyeceğiz.

Siz de depremden etkilenen bölgelerde ergenlerle ve ebeveynlerle yaptığınız çalışmalarda eğitimlerimizi uygulamak istiyorsanız bize yazmayı unutmayın!

Not: Program akışları kayıt olduğunuz toplantı öncesinde ulaştırılacaktır. 

Yer: Zoom 


Paylaşım Toplantısı Takvimi: 

31 Ocak 2024 Çarşamba  Saat: 10:00-11:30 

15-18 Yaş Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifi ile Geleceğe Işık Tutmak

31 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 13:30-15:00 

Çocuğun özel alan ve sınırları ve Cinsel İstismarın Önlenmesi 

15- 16 Şubat 2024 Saat: 10:00-14:00 

Özel Alan ve Sınırlar

21 Şubat 2024 Saat: 10:00-11:30 

Özbakım ve Hijyen 

29 Şubat-1 Mart 2024 Saat: 10:00-14:00 

Bedenimi Tanıyorum

25-26 Mart Saat: 10:00-14:00

Özel Alan ve Sınırlar

Modül Paylaşım Toplantıları Kayıt Formu