İçeriği Görüntüle
Arama

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı olarak Sivil Toplum Destekleme Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation destekleriyle hayata geçirilen Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi (AKED) projesi ile, ergenlerin afet ve kriz durumlarında var olan veya artan toplumsal cinsiyet temelli şiddet başta olmak üzere ergenlik risklerine karşı korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

Araştırmalar gösteriyor ki afet ve kriz durumlarında cinsel şiddet ve sömürü artma eğilimine geçiyor.  Bilgiye erişim ise bu süreçte koruyucu ve önleyici çalışmaların temelini oluşturuyor.  Toplum temelli yaklaşımlarla yapılan çalışmalar sonucunda yararlanıcının, bilimsel ve doğru bilgiye ulaşması cinsel şiddet ve sömürü risklerinin önlenmesinde kritik önem arz ediyor. Riskli davranışlarla ilgili toplum temelli mikro ve makro düzeyde çalışmalar yapmak cinsel şiddet ve sömürüye karşı bilinçlenmede etkili oluyor. Yapılan güçlendirici eğitim çalışmaları kız çocukların özsaygısını artırarak, riskli durumlarda başvuru mekanizmalarına ulaşmalarını sağlıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden geçen 11 ayda konteyner kentlerde, çadır kentlerde ve bağımsız yerleşkelerde özel alan ve sınırların korunmasının zorlayıcı olduğunu, cinsel sömürü ve istismarın artmaya başladığını biliyoruz. Toplumsal hiyerarşide yukarıda olmayan, kırılgan gruplar arasında yer alan, bazen marjinalleştirilen ve yeni bir yaşam dönemi içinde var olmaya çabalayan gençlerin bilimsel bilgiye erişimi adına hak temelli bakış açısı ile yol alıyoruz. Depremden etkilenen illerde erinlik ve ergenlik döneminde olan gençlere (10-18 yaş) ve onların ebeveynlerine/bakım verenlerine destek hizmeti sunan psikolog, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman/rehber öğretmenler ile materyallerimizi ve kaynaklarımızı paylaşıyoruz. 

Hak temelli bakış açısını, ergenlik dönemi değişimlerini, çocuğun özel alan ve sınırlarını, cinsel istismarın önlenmesi için ebeveynlerle koruyucu-önleyici çalışmalar yapmanın önemini konuşmak üzere online bir platformda 2 gün toplam 8 saat buluşuyoruz. Saha deneyimleri ışığında ürettiğimiz kaynaklarımızı paylaşıyoruz. 

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2024

Eğitim Tarihleri: 15-16 Ocak 2024

NOT: 

  • Katılımcılar, 
    • Bedenim değerlidir (10-14 yaş) 
    • Özel alan ve sınırlar (15-18 yaş)
  • Çocuğun özel alan ve sınırları ve cinsel istismarın önlenmesi (Ebeveyn semineri)
  • Modülleri çerçevesinde geliştirdiğimiz araçlara ve kaynaklara ulaşacaktır.
  • Katılımcılara süpervizyon desteği sağlanacaktır.
  • Katılımcıların ayda en az 2 kez modül uygulaması yapması beklenecektir. 

PROGRAM AKIŞI 

1. Gün 

10.00-11.00 Tanışma ve Beklentiler 

11.00-12.00 Hak temelli bakış ile bir yaşam dönemi ergenlik  

12.00-12.15 Ara

12.15-13.45 Özel Alan ve Sınırlar

13.45-14.00 Değerlendirme 

2. Gün 

10.00-10.30 Selamlaşma

10.30-11.00 Ebeveynle/Bakım verenle özel alan/sınırları konuşuyoruz

11.30-11.45 Ara

11.45-12.45 Cinsel Şiddet ve Sömürü 

12.45-13.45 Geliştirilen kaynakların paylaşımı 

13.45-14.15 Değerlendirme 

İlginiz için çok teşekkür ederiz, kontenjanlarımız dolmuştur, sonraki eğitim ve etkinliklerimizden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam ediniz.

Kapat