İçeriği Görüntüle
Arama

Ergen Gelişimi Sohbetleri’nde Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği’nden Gökhan Fidan’la birlikte ergenlerle çalışan öğretmen ve PDR uzmanları için uyguladıkları psikososyal destek programlarından ve “Aynı Anda Yanyana” kutu oyunlarından söz edip, uygulama örneklerinden bahsetti.


Gökhan FİDAN

2015 yılından bu yana eğitmen ve içerik geliştirici olarak mülteci çalışmalarında ve Sosyal Uyum özelinde sorumluluklar üstlendi. Sığınmacı ve göçmenlerin uyumu için STK’lar, kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliği geliştirerek çocuk, genç ve yetişkin gruplara yönelik eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirdi. Okullarda yaygın öğrenme temelli ve uyuma yönelik kapsayıcı eğitim programları geliştirdi ve uyguladı. Yetişkinlere, özellikle kadınlara yönelik, yerel halkla mültecilerin uyumunu da geliştiren psikososyal destek buluşmaları hazırlayarak kolaylaştırıcılık yaptı. Sosyal Uyum çalışmalarında yollarının sürekli kesiştiği ve ortak heyecana sahip olduğu Bir İZ Derneği’ne 2019 yılında YanYana Projesi ile dahil oldu. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi yüksek lisans eğitimi alan Gökhan Fidan, Bir İZ’in toplum ruh sağlığı odaklı kapsayıcı projelerinin yürütülmesinde, iş birliği, iletişim ve koordinasyon alanlarında sorumluluk almaya devam ediyor.

YanYana Psikososyal Destek Programları

İlkokullar ve ortaokullar İçin geliştirilen psikososyal destek programları, iletişim ve sosyal uyum odaklı 10’ar oturumdan oluşmaktadır. Oturum içerikleri geliştirilirken, oyunun özellikle çocuklar için çok etkili bir eğitim aracı olmasından yola çıkılmış ve deneyimsel öğrenme modeli temel alınmıştır. Çocukların programı ve temaları sahiplenebilmeleri ve içselleştirebilmeleri amacıyla, her adımına dahil olacakları interaktif etkinlikler tasarlanmıştır. Sosyal uyumu artırmak daha fazla iletişim fırsatı yaratmakla mümkün olabilir. Bu noktadan hareketle, sınıf içinde çocukların birbirini yeniden ve daha iyi tanımaları önceliklendirilmiştir. Çocukların birbirleriyle iletişim halinde olmalarını gerektiren grup çalışmaları kurgulanmıştır. Ekip çalışmaları ayrıca, çocukların kaynaşmasını sağlayarak da sosyal uyumun desteklenmesine hizmet edecektir.
Sorumluluk almanın, bir sorunu veya görevi bir grup olarak sahiplenmenin grup aidiyetini artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle, program
kapsamında birlikte sorun çözme ve aktivite hazırlama etkinliklerine yer verilmiş; hatta gruplar halinde hazırlayacakları aktivitelerini okullarındaki diğer öğrencilere de taşımaları önerilmiştir.

Aynı Dünyada YanYana Kutu Oyunu

Türkiye’nin Her Yerinde YanYana Projesi kapsamında geliştirilen ‘Aynı Dünyada YanYana’ oyunu, farklı kültür ya da milliyetlerden çocukların kaynaşmaları ve birlikte eğlenmeleri, kültürler arası benzerlikleri ve çeşitlilikleri keşfetmeleri, farklı olana dair ön yargılardan sıyrılarak eşitlik ve bir aradalık duyguları deneyimlemeleri için geliştirildi. İki grup halinde oynanan oyun, çocukların takım olarak birbirlerinden öğrenmelerini, rekabet olmadan karşılıklı bir etkileşimle yeni bilgiler edindiği ve birlikte ilerlediği bir formatta tasarlandı. Oyuncuların, akranlarıyla birlikte 1 saat boyunca evrensel değerlere ve ortak mirasa dair merak duygusu geliştirmek üzere hazırlanan kategori kartları, oyunda ilginç bilgiler öğrenilmesinin yanı sıra çocukların grup olarak birlikte hareket etmelerine ve keyifli zaman geçirmelerine imkan veren ‘Eylem Kartları’ ile zenginleştirilmiştir.

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği – Bir İZ

Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ) Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İZ Derneği (Bir İZ), toplumsal barışa hizmet edecek önleyici ruh sağlığı hizmetlerinin okullardan cezaevlerine, özel sektör kurumlarından sivil toplum örgütlerine toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olması hayali ve umuduyla 2013 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana, kadın, çocuk ve mülteciler başta olmak üzere bireyi ve toplumu güçlendirmeyi merkeze alan projeler geliştiriyor, eğitsel kutu oyunları, materyaller ve programlar üretiyor. Geliştirdiği ürünleri daha fazla faydalanıcıya ulaştırabilmek ve böylece çarpan etkisi yaratabilmek amacıyla, özellikle sosyal dezavantajlı gruplarla çalışan öğretmen, sağlık personeli ve sivil toplum üyeleri gibi kilit paydaşlara yönelik eğitimler ve kapasite güçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Kamu, sivil alan ve özel sektör iş birlikleriyle gerçekleştirdiği kapsayıcı ve disiplinler arası projelerle toplumun ruh sağlığına duyarlı yaklaşımların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyor.

Kapat