İçeriği Görüntüle
Arama

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi” raporu ışığında Türkiye’de çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin son 25 yılını konuşuyoruz.

Çocuk yaşta, erken ve zorla evlilikler, kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarını tehdit eden ve geleceklerini sınırlayan zararlı bir uygulama. Küresel ve ulusal boyutta sürdürülen çabalara rağmen, çocuk yaşta evlilikler, hala kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinin ve potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünde önemli bir engel olarak duruyor. Ne yazık ki her yıl, dünyada 12 milyon kız çocuğu, çocuk yaşta evlendirilmeye bağlı sebeplerle eğitim, sağlık ve yaşam başta olmak üzere pek çok temel haktan yoksun bırakılıyor. Covid-19 pandemisinin bu olumsuz tabloyu küresel düzeyde daha da kötüleştirdiği öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik farkındalık yaratmak ve bu alandaki savunuculuk çalışmalarını güçlendirmek adına, veri temelli araştırma çalışmaları kapsamında hazırlanan “Türkiye’de Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evlilikler: 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi ” raporu , Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları serisinin son 25 yıla ait verileri temel alınarak hazırlandı. Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin güncel durumunu ve zaman içindeki değişimi analiz etmek amacıyla, HÜNEE’nin, ülke genelinde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla ortaya koyduğu veri setinin analizi ile ortaya çıkan bu raporda, çocuk yaşta evliliklerin temel karakteristikleri, 20-24 yaşındaki kadınların 18 yaşından önce gerçekleştirdikleri evliliklerin, kadınların ve kız çocuklarının eğitim hayatlarını, sağlık durumlarını, sosyo-ekonomik durumlarını ve evlilik hayatlarını nasıl etkilediği betimsel düzeyde ayrıntılarıyla ortaya koyuluyor.

Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere yönelik mücadele ve savunuculuk çalışmaları için yol gösterici olabileceği öngörüsüyle, başta okul psikolojik danışmanları, öğretmenler, ebeveynler, sivil toplum ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere ilgi duyan herkesi etkinlik video kaydını izlemeye davet ediyoruz.

06.05.2021 tarihinde gerçekleşen etkinliğin video kaydına YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Özet Sunumu

 

Program

16.00 – 16.10 Açılış
 

16.10 – 16.20

Friends of UNFPA Turkey – Haber Spikerleri Videosu
Emine Kuzutürk Savaş

UNFPA Proje Yöneticisi

BM Ortak Programı Tanıtımı
16.20 – 16.40 Dr. Gökhan Yıldırımkaya

UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü

Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Sağlık Sonuçları
16.40 – 17.00 Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

“Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi” Raporu Işığında Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler
17.00 – 17.20 Soru-Cevap

 

 

Kapat