İçeriği Görüntüle
Arama

Kapsamlı Cinsellik Eğitimi; cinselliğin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal yönlerinin ele alındığı, kapsamlı, doğru bulgulara dayanan ve yaş gelişimine uygun bilgilerin alınmasını olanaklı kılar. Bu eğitim, çocuk ve gençlere kendi sağlık, iyi olma hali ve değerlerinin farkına varma, yaptıkları seçimlerin kendilerinin ve başkalarının iyi oluşunu ne şekilde etkilediği üzerine düşünme ve yaşamları boyunca haklarını anlama ve koruyabilme konusunda gerekli bilgi birikimi, beceri, yaklaşım ve değerlerin kazandırılmasını amaçlar.

Kapsamlı Cinsellik Eğitimi cinsel sağlık ve üreme sağlığı sorunlarını ele alır. Cinsel anatomi ve fizyoloji, üreme anatomisi ve fizyolojisi, ergenlik dönemi ve menstrüasyon, üreme, modern doğum kontrol yöntemleri, gebelik ve doğum; HIV, ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar bunlardan sadece bir kaçıdır. Kapsamlı Cinsellik Eğitimi; bazı sosyal ve kültürel bağlamlarda zorlayıcı olabilecek konular da dâhil olmak üzere, tüm öğrenicilerin bilmesi gereken pek çok farklı konuyu içerir. Öğrenicilerin sağlık ve iyi olma halini etkileyen analitik, iletişim ve diğer yaşam becerilerini geliştirerek; cinsellik, insan hakları, sağlıklı ve saygılı aile yaşamı, bireyler arası ilişkiler, bireysel ve ortak değerler, kültürel ve sosyal normlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık yapmama, cinsel davranışlar, şiddet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet (TCTŞ), onay ve beden bütünlüğü, cinsel istismar, çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesi ve genital sakatlama gibi zararlı uygulamalar ile ilgili onların güçlenmesini destekler. Kültürel, sosyal ve biyolojik farklılık ve benzerliklerle şekillenen toplumsal cinsiyet normlarını ele alarak; empati ve anlayışa dayalı, saygılı ve eşit ilişkilerin üretilmesini teşvik eder. Böylelikle toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunur. Kapsamlı Cinsellik Eğitimi müfredatına toplumsal cinsiyet bakış açısının eklemlenmesi, Kapsamlı Cinsellik Eğitimi programlarının etkinliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Ulusal politikalar ve müfredatlar, Kapsamlı Cinsellik Eğitimi için farklı isimler kullanılabilmektedir. Bunlara örnek olarak: koruyucu-önleyici eğitim, ilişkiler ve cinsellik eğitimi, kapsamlı cinsellik eğitimi, aile-yaşam eğitimi, HIV eğitimi, yaşam becerileri eğitimi, mahremiyet eğitimi ve temel yaşam güvenliği eğitimi vb. verilebilir. İsimlendirme ne olursa olsun, öğrenicilerin olumlu cinsellik algısını; cinsel sağlık ve üreme sağlığı için gereken bilgi birikimini, becerileri ve yaklaşımları geliştirmeleri kast edilmektedir. Kapsamlı Cinsellik Eğitimi programlarının temel unsurları arasında, insan hakları çerçevesinde temellendirme ve cinsellik kavramının en geniş anlamıyla insan gelişiminin doğal bir parçası olarak kabul edilmesi gibi belli başlı ortaklaşmalar söz konusudur.