İçeriği Görüntüle
Arama

Kapsamlı Cinsellik Eğitimi’in içeriği, çocuk ve gençlerin gelişimleri süresince değişen ihtiyaç ve yeteneklerine cevap verecek şekilde oluşturulur. Gelişim aşamalarına uygun konular, öğrenicilerin yaş ve gelişim aşamalarına uygun şekilde, sağlıkları ve iyi oluşları için en doğru zamanda ele alır. Gelişimsel çeşitliliği barındırır. Bilişsel ve duygusal gelişimin yavaşladığı durumlarda içeriği uyarlayabilir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve ilişkilerle ilgili mesajların içselleştirilmesi ne zaman mümkünse o zaman sunulur. Kapsamlı Cinsellik Eğitimi; erken yaşta başlayan önceki öğrenmenin üzerine yeni bilgilerin katıldığı, aynı konunun her yıl farklı bir yönden ele alınarak bilginin güncel tutulduğu ve öğrenmenin eklemlenerek devam ettiği yaklaşımını kullanan aşamalı bir eğitim sürecidir.

“Kapsamlı” nitelemesi aynı zamanda eğitimdeki konuların genişliğine, derinliğine ve tek seferlik bir ders ya da müdahale olmaktan ziyade; öğrencilere zaman içinde, eğitim süreleri boyunca tutarlı bir çizgide verilen içeriğe işaret etmektedir. Nitelikli, yaş ve gelişim düzeyine uygun cinsellik ve ilişkiler eğitiminin olmayışı çocukları ve gençleri zararlı cinsel davranışlar ve cinsel istismar karşısında savunmasız bırakabilir. Girift konuların Kapsamlı Cinsellik Eğitimi kapsamı dışında bırakılması, genç insanları savunmasız kılar ve onların kendi cinsel davranışları ve ilişkileri üzerindeki kontrolünü kısıtlar.

Kapat