İçeriği Görüntüle
Arama

Kasım Buluşmaları 2023

Afet ve Kriz Durumlarında
Ergenlerin Desteklenmesi

30 Kasım 2023 | Online

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kasım Buluşmaları etkinliğimizin bu yıl ki odağı “Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi”. 30 Kasım 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz etkinlikte, uluslararası standartları, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulama örneklerini, alınan dersleri sizlerle buluşturmayı hedefledik. Bekliyoruz! Kayıt olmak için tıklayınız.

Geçen yıllardaki Kasım Buluşmaları’na da buradan erişebilirsiniz…

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı, çocukların ve ergenlerin “iyi olma hali”nin desteklenmesi amacıyla sürdürülen kapasite güçlendirme, eğitim ve savunuculuk çalışmalarına 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi iş birliği ile devam etmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve başta 11 ilimiz olmak üzere tüm ülkemizi etkileyen afet ve sonrasında, “ergenleri” odağına alan çalışmalarımıza, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Türkiye Mozaik Foundation Yerel Güçlenmeye Destek Fonu ve UNFPA Türkiye uygulama ortaklığıyla “Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi” Projesi ile devam ediyoruz.

Sahadan aldığımız izlenimler, ergenlerin yeni ve geçici yaşam alanlarında kendine yer bulmakta güçlük çektiği, yalnızlaştığı, risklere açık hale geldiğini ortaya koyuyor. Hem ergenler hem de ulaşabilecek saha çalışanı/gönüllüsü, öğretmen, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanları ve yakınlarının desteklenmesine yönelik çalışmaların önemli ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Yürüttüğümüz çalışmada afetler ve sonrasında ortaya çıkan veya artan toplumsal cinsiyet temelli şiddet, erken yaşta zorla evlilik, okul terkleri, ayrımcılık, ergenlik dönemi değişimleri gibi konularda ergenlerin desteklenmesi, risklerin asgariye indirilmesini sağlayacak çalışma ve mekanizmalara ilişkin önerilerin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Kasım Buluşmaları etkinliğimizin odağı da “Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi” olarak belirlenmiştir.  30 Kasım 2023 tarihinde düzenleyeceğimiz etkinlikte, uluslararası standartların, ulusal ve uluslararası düzeyde iyi uygulama örneklerinin yer alması hedeflenmiştir.

Kasım Buluşmaları etkinliğimiz her yıl; sivil toplum temsilcileri, uzmanlar, akademisyenler, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanlarını bir araya getirerek, odağa alınan konunun farklı boyutları ile disiplinler arası konuşulmasına olanak tanımaktadır. Etkinliğin kayıt ve çıktıları dijital araçlarla katılımcılar dışındaki çok geniş bir hedef gruba yaygınlaştırılmaktadır.

30 Kasım 2023 günü yapılacak çevrimiçi toplantımızda aramızda olmanızı dileriz.

PROGRAM

Açılış konuşmaları

13:30-13:45

Gökhan Yıldırımkaya - UNFPA Türkiye
Nurcan Müftüoğlu - TAPV

Uluslararası standartlar, iyi örnekler ve öğrenilenler

13:45-14:15

Nazlı Moral Uydu- UNFPA Türkiye-Ergenler için Asgari Başlangıç Hizmet Paketi (MISP) ve Uluslararası Standartlar
Asel Turgunova- UNFPA Kırgızistan- İnsani Yardım Koşullarında Gençlerin Desteklenmesi: Moldova Deneyimi

Soru-Cevap

14.15-14:35

Ara

14:35-14:50

Saha Paylaşımları, İyi Örnekler ve Öğrenilenler

14:50-15:50

Burcu Gündüz Maşalacı - Suna’nın Kızları, Genel Koordinatör
Zehra Gizem Ocak - Hayata Destek Derneği, Ruh Sağlığı Psikososyal Destek Sektör Yöneticisi
Beyzanur Koç- Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genç Mültecileri Destekleme Programı Koordinatörü
Tuğba Arslan- Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Proje Koordinatörü

Soru-Cevap

15:50-16:10

Değerlendirme ve Kapanış; Hilal Döner- Raportör

16:10-16:30

KONUŞMACILAR

Moderatör

Ahu Özyurt

30 yıllık gazetecilik kariyerinde, Washington temsilciliğinden, deprem haberciliğine, tartışma moderatörlüğüne kadar hemen her şeyi yaptıktan sonra sivil alana geçip Galatasaray Spor Kulübü İletişim Koordinatörlüğü yaptı. 2021 Şubat ayından bu yana Suna'nın Kızları'nda ve şu anda Kaynak Geliştirme ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğünü yürütüyor. Milli Savunma Üniversitesi'nden Güvenlik Çalışmaları alanında yeni aldığı bir Doktora derecesi bulunuyor.
UNFPA Türkiye Üreme Sağlığı ve Nüfus ve Kalkınma Programları Koordinatörü

Dr. Gökhan Yıldırımkaya

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Lisansüstü Eğitim Programı, ATAUM Avrupa Birliği Temel Eğitim Programını tamamladı. Çeşitli düzeylerde Sağlık Bakanlığı'nda SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde çalıştı, SSK Sağlık ve Maluliyet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı yürüttü. Değişik zamanlarda üniversitelerde ve sertifika programlarında farklı konularda konuk uzman olarak görev yaptı. Başlıca çalışma ve ilgi alanları; Üreme Sağlığı, Sağlık Harcamaları, Sağlık İşletmeciliği, Sağlık Sigortacılığı ve Geri Ödeme Sistemleri, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Sağlık Lojistiği.
2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda çalışmaktadır. Halen UNFPA Türkiye Üreme Sağlığı ile Nüfus ve Kalkınma Programları Koordinatörlüklerini yürütmektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, SHCEK, Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok kamu kurumu, üniversite ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte ana sağlığı, üreme sağlığı, cinsel sağlık, gençlik üreme sağlığı, mevsimlik tarım işçileri, kırsalda kadın, insani yardım ve HIV/AIDS ile ilgili program ve projeleri yürütüyor.
TAP Vakfı Genel Koordinatörü

Nurcan Müftüoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Sivil toplum çalışmaları ve üreme sağlığı alanında, California Üniversitesi Sağlık Politikaları Enstitüsü Sağlık Programı ve Johns Hopkins Üniversitesi Nüfus ve İletişim Bölümü Sağlık İletişim Teknikleri sertifika programlarına katılmıştır.
TAP Vakfı Genel Koordinatörü olarak çalışmakta, 2002 yılından bu yana cinsel sağlık eğitimi programları kapsamında ergenlere ve gençlere yönelik eğitim programları yanı sıra üreme hakları ve cinsel haklar temelinde savunuculuk projeleri yürütmektedir.
Nazlı Moral Uydu- UNFPA Türkiye İnsani Yardım Program Yöneticisi
Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 17 yıldan uzun süredir, UNFPA’in hem Ankara'daki Türkiye Ülke Ofisi'nde hem de İstanbul'daki Bölge Ofisi'nde farklı pozisyonlarda görev yaptı.
2018 yılından bu yana UNFPA Türkiye İnsani Yardım Programının ilgili alanlarında programların geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını yönetiyor. Nazlı Moral Uydu, kadınlar, kız çocukları, gençler, engelli bireyler, kırsal alanlarda yaşayan dahil olmak üzere kırılgan grupları hedefleyen programları yönetme konusunda deneyime sahip.
UNFPA Türkiye İnsani Yardım Program Yöneticisi

Nazlı Moral Uydu

Endüstri Mühendisliği alanında lisans ve İşletme alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 17 yıldan uzun süredir, UNFPA’in hem Ankara'daki Türkiye Ülke Ofisi'nde hem de İstanbul'daki Bölge Ofisi'nde farklı pozisyonlarda görev yaptı.
2018 yılından bu yana UNFPA Türkiye İnsani Yardım Programının ilgili alanlarında programların geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını yönetiyor. Nazlı Moral Uydu, kadınlar, kız çocukları, gençler, engelli bireyler, kırsal alanlarda yaşayan dahil olmak üzere kırılgan grupları hedefleyen programları yönetme konusunda deneyime sahip.
UNFPA Kırgızistan Gençlik ve Nüfus/Kalkınma Program Analisti

Asel Turgunova

2010 yılında UNFPA Kırgızistan ekibine katılan Asel Turgunova insani yardım müdahaleleri de dahil olmak üzere gençlik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması alanlarında çalışmalar yürütüyor. Çalışmaları kapsamında devlet kurumları, inanç temelli örgütler ve sivil toplum örgütleri/gençler/gençlerin öncülüğündeki kuruluşlarla güçlü ortaklıklar kurmayı başardı. Sosyoloji konusunda tutkulu olan Asel, şu an UNFPA Moldova'da gençlere yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında görev yapıyor.
Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü

Burcu Gündüz Maşalacı

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 2005 yılında Yaşama Dair Vakıf’ta (YADA) başladı. 2007 yılında TEMA Vakfı’nda Temsilciler Koordinatörü olarak görev aldı. 2008-2010 yılları arasında Hayata Destek Programı’nın proje yöneticisi olarak UNDP'de çalıştı. 2010-2015 yılları arasında sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının geliştirilmesi ve uygulanması için Koç Holding’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uzmanı ve Yöneticisi olarak çalıştı. 2015’de Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) Kurumsal Gelişim Yöneticisi olarak göreve başlayan Burcu, 2016-2019 yılları arasında Araştırma, Savunu ve Strateji Direktörü, 2019-2021 yılları arasında ise Genel Müdür olarak görev yaptı. Burcu, Suna'nın Kızları'nın 14 Eylül 2021'de kuruluşundan bu yana Genel Koordinatörlük görevini üstleniyor.
Hayata Destek Derneği Ruh Sağlığı Psikososyal Destek Sektör Yöneticisi

Zehra Gizem Ocak

Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecelerinden mezun oldu, Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamladı. Özellikle travma ve kaygı kaynaklı şikayetlerle yürüttüğü psikoterapi süreçlerinin ardından, 2018 yılında Hayata Destek Derneği’nde başladığı görevinde afet, zorunlu göç, mültecilik, kayıp ve yas konularında yetişkin, ergen ve çocuklarla bireysel ve grup psikolojik destek faaliyetleri yürüttü. 2022 yılı itibariyle aynı kurumda Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Sektör Yöneticisi olarak görev almaktadır. Bu rolde, farklı sahalarda yürütülen faaliyetlerin tasarlanması, gerekli program içeriklerinin ve araçlarının oluşturulması, uygulamaların kalite standartlarına uygun ilerlemesinin takibi ve ekiplerin teknik süpervizyonlarla desteklenmesi süreçlerini yürütüyor.
Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genç Mültecileri Destekleme Programı Koordinatörü

Beyzanur Koç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme mezunudur, aynı üniversitede Sosyal Politika alanında yüksek lisansına devam etmektedir. 4 yılı aşkın süredir gençlik, cinsel haklar, gençlik katılımı, mülteci hakları alanında çalışmalar yürütmektedir. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği Genç Mültecileri Destekleme Programı'nda Program Yöneticisi olarak çalışmalar yürütmektedir.
TAP Vakfı Proje Koordinatörü

Tuğba Arslan

2016 yılında Psikolojik Danışman olarak başladığı yolculuğunda, devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerinde çocuk, ergen ve bakım verenlerle çalıştı. Drama ile ilgilenerek, iletişimi ve duygusal ifadeyi destekleyen bir araç olarak bu alanı kullanıyor. Hak temelli bir bakış açısını benimseyen Tuğba, kapsayıcılığı her alanda gözetmeye özen gösteriyor. Bu yıl TAP Vakfı bünyesinde Afet ve Kriz Durumlarında Ergenlerin Desteklenmesi Projesi’nde koordinatör olarak görev aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bedeni tanıma ve sınırlar konularında farkındalık oluşturmak ve afet durumlarında gençlere destek sağlamak hedefiyle çalışıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde yürütülen eğitimlerin yanı sıra, bu eğitimlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Raportör

Hilal Döner

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi; yüksek lisans derecesini ise ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında tamamladı. Lisans mezuniyeti sonrasında okul psikolojik danışmanı olarak görev yapmasının ardından, önce Maltepe Üniversitesi ve sonrasında da Engelsiz ODTÜ Birimi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Görme engelliler ve cinsellik, hareket engelli kadınların flört deneyimleri, engelli bireylere yönelik cinsel asistanlık, engelli kız çocukları ve kadınlara yönelik şiddet, mülteci çocuklarda okul terki riskleri konusunda çalışmaları bulunmaktadır. 2017 yılı itibariyle insani yardım/kalkınma alanında çalışmaya başlamış ve Concern Worldwide, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Save the Children ve UNICEF bünyesinde kıdemli eğitim sorumlusu, proje koordinatörü ve eğitim uzmanı gibi rollerde çalıştı. Şu anda ODTÜ, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında doktora çalışmalarını sürdürüyor ve sivil toplum kuruluşlarına bağımsız olarak danışmanlık hizmeti sunuyor.