İçeriği Görüntüle
Arama

İnsan cinselliği, davranış değişikliği ve ilgili pedagojik teori üzerine çalışan uzmanları dahil edin.

Matematik, bilim ve diğer alanlar gibi insan cinselliği de kapsamlı araştırma ve bilgi birikimi üzerine kurulmuş bir alandır. Bu araştırma ve bilgiye aşina olan uzmanlar; müfredatı geliştirme, seçme ve uyarlamaya dahil edilmelidir. CSE müfredat geliştiricileri ayrıca, özellikle benzer topluluklara ve gençlere hitap eden, pozitif sonuçlar vermiş CSE programları hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Geliştiriciler bu tecrübeye sahip değilse, uygun içerik ve bağlamı sağlamak için çocuk ve ergen gelişimi ve cinselliği konusunda çalışan uzmanlar ile görüşülmelidir.

Gençleri, ebeveyn/aile üyelerini ve diğer topluluk paydaşlarını dahil edin.

Cinsel eğitimin niteliği, sistematik gençlik katılımıyla artmaktadır. Öğrenciler, cinsel eğitimin pasif alıcıları değildir. Aksine; eğitim içeriğinin organize edilmesi, denenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilirler ve oynamalıdırlar. Bu, cinsel eğitimin eğitimciler tarafından önceden belirlenmiş bir gündemi basitçe takip etmesinden ziyade; ihtiyaç odaklı ve gençlerin cinselliklerinin seyir ettiği günümüz gerçekliklerine dayanmasını sağlar. Ebeveynler ve topluluk liderleri de önemli bir rol oynarlar. Mesela ev ödevleri, ebeveynler ve çocuklarla okul sonrası oturumlar ve ebeveynleri programı öğrenmeye teşvik etmek gibi daha yüksek düzeyde ebeveyn katılımı ve topluluk duyarlılığı içeren uygulamalar; çocukların cinsel sağlığını artırmada en yüksek etkiyi göstermiştir.

Programın hedeflediği çocukların ve gençlerin sosyal, cinsel/üreme sağlığı ve davranışlarını gelişmekte olan kapasitelerine dayanarak değerlendirin.

CSE müfredatı geliştirme süreci; çocukların ve gençlerin gelişmekte olan kapasiteleri ile birlikte özel durumları, ortamları, kültürel değerleri gibi farklılaşan ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Sürecin; çocukların ve gençlerin var olan bilgileri, olumlu tutumları ve becerileri üzerine kurulduğundan emin olmak da ayrıca önemlidir. Gençlerin ihtiyaçları ve nitelikleri, onlarla çalışan profesyonellerin yanı sıra gençlerin kendileri ile odak gruplar ve görüşmeler yapılarak da belirlenebilir.

Müfredatı geliştirmek ve uygulamak için mevcut olan kaynakları (insan, zamansal ve finansal) değerlendirin.

Bu tüm programlar için önemli bir adımdır. Bu çok açıkça görülebilecekken; çalışan zamanı, becerisi, mekan ve materyaller mevcut kaynaklarla tutarlı olmadığı için tamamen uygulanamayan ya da zamanından önce sonlandırılmış pek çok örnek bulunmaktadır