İçeriği Görüntüle
Arama
  1. Programınızın bağımsız mı, birleştirilmiş mi olacağına karar verin.
  2. Birkaç yıl boyunca sürecek, çoklu, ardışık oturumlar dahil edin.
  3. CSE müfredatına pilot uygulama yapın.
  4. Çocukları ve gençleri aktif olarak dahil eden ve bilgiyi içselleştirmeye ve bütünleştirmeye yardımcı olan katılımcı öğretim yöntemlerini kullanın.
  5. Okullarda müfredatı uygulamak için yetenekli ve istekli eğitimciler seçin.
  6. Eğitimcilere duyarlılaştırma, değerleri gözden geçirme, nitelikli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi ve sürekli mesleki gelişim fırsatları sağlayın.
  7. Tüm çocuklar ve gençler için gizlilik, mahremiyet ve güvenli bir ortam sağlayın.
  8. Çok bileşenli girişimleri uygulayın.
  9. Sunum yöntemi olarak dijital medyayı kullanmanın uygunluğunu değerlendirin.
  10. Bir CSE programını çoğaltırken niteliğini koruyun.
Kapat