İçeriği Görüntüle
Arama

Hakkında

“Gençler, her gün, cinsellik ve toplumsal cinsiyet hakkında bir dizi çelişkili ve kafa karıştırıcı mesaj alıyorlar. Biz, kapsamlı ve nitelikli müfredat-temelli cinsellik eğitimi programlarının, tüm çocukların ve gençlerin bu mesajlar arasında yolunu bulmasına; sorumluluk sahibi yurttaşlığın yanı sıra kendileri, ilişkileri ve sağlıkları hakkında doğru davranışlar geliştirmesine yardımcı olabileceğine inanıyoruz.”
Birleşmiş̧ Milletler, Gençlik ve Kapsamlı Cinsellik Eğitimi Özet Belgesi.

 


 

TAP Vakfı olarak on beş yılı aşkın süredir yürüttüğümüz Cinsellik Sağlık Eğitim Programı’yla (CSEP), ergen ve gençlerin cinsellik gelişim süreçlerini destekliyor, doğru sağlık davranışları kazandırıyor, onları bugün ve gelecekte bilinçli kararlar vermeye teşvik ediyoruz. Uzmanlar tarafından gelişim dönemlerine, ihtiyaç̧ ve beklentilerine uygun bir şekilde basamaklandırılmış sınıf içi eğitimlerle, ilkokul 3. sınıftan itibaren beden ve cinsiyetleriyle ilgili doğru bilgileri edinmenin ilk adımlarında onlara destek oluyoruz. Uzun soluklu bu çalışma, çocuk ve ergenlerin program içerisinde edindikleri psikososyal kazanımların, özellikle gerçek hayatta karşılık bulduğunda pekiştiğini gösteriyor. Ergen ve gençlerin yasama özgüvenli bireyler olarak katılmasını destekliyor.

Psikolojik Danışmanların katılımıyla gerçekleştirdiğimiz PDR için Cinsellik Eğitim ve Danışmanlık Çalıştaylarıyla, bilgilendirme-danışmanlık süreçlerinde objektif bir tutum benimsemeyi ve cinsiyet eşitliğine duyarlı, cinsellik haklara saygılı, özel hayatın sınırlarını koruyabilen bir duruş sergilemeyi destekleyen çalışmalar yaptık. PDR çalıştaylarının bu güçlendirici yönünün, öğrencilerle ilişkilere de olumlu yansıdığını biliyoruz. Çünkü eğitimin sonunda cinsel sağlık alanında iletişim kurmak kolaylaşıyor ve cinsel gelişim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların en aza indirgenmesi yolunda önemli bir adım atılıyor.
Ebevynlere yönelik çalışmalarımızla, bebeklik döneminden yetişkinlik dönemine dek çocukların cinsel gelişimini daha kapsayıcı ve olumlu yönde desteklemeleri için ihtiyaç ve beklentilere ilişkin farkındalık oluşturmak ve ebeveynleri Cinsel Sağlık Eğitim Programı hakkında bilgilendirmeyi hedefledik.

Bugüne değin her yıl ortalama 30 dan fazla okulda 10 binin üzerinde öğrenci ve 1000’e yakın psikolojik danışman ile 36 ilde yürüttüğümüz çalışmaların, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteğiyle hazırlanan ergengelisimi.org web sitesi ile daha ulaşılabilir ve yaygın olmasını amaçladık. Kapsamlı cinsellik eğitimine ilişkin bilgi ve kaynakları ebeveynler, psikolojik danışmanlar ve öğretmenlerin erişimine sunduğumuz bu platformda, üye olan psikolojik danışmanlar için uygulamaya yönelik eğitim modüllerine yer verdik. Platformu ve çalışmalarımızı birlikte geliştirmek ve güçlendirmek için üye olan tüm kullanıcıların merak ettikleri konular için sorular bırakabileceği bir alan açtık.

Çalışmalarımızın ergengelisimi.org ile, ilgi duyan tüm ebeveyn, öğretmen ve psikolojik danışmanlar için yaygın fayda sağlamasını umut ediyoruz.

Kapat